Menu
pl pl-PL / en
Mapy numeryczne do celów projektowych

Mapa numeryczna do celów projektowych 2D

Mapa zawierająca w swej treści aktualną mapę zasadniczą i mapę ewidencyjną. Wykonywana jest w skalach 1500, 1:1000 i 1:2000. Mapa ma postać wersji numerycznej (pliki dgn, dxf, dwg) i analogowej na papierze bądź na folii. Mapa ewidencyjna z reguły pozyskiwana jest z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK), natomiast treść mapy zasadniczej jest aktualizowana albo wykonuje się całkiem nowy pomiar terenu.

Mapa numeryczna do celów projektowych 3D

Mapa zawierająca oprócz płaskiej mapy 2D model przestrzenny. Model ten tworzy się na podstawie pomiaru bezpośredniego wszystkich elementów w terenie tak, aby każdy punkt posiadał współrzędne X, Y i H. Trójwymiarowy numeryczny model terenu przeznaczony jest dla projektantów do wykonywania różnego rodzaju projektów i dostarczany jest w plikach dgn, dxf i dwg.