Menu
pl pl-PL / en
Obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługę inwestycji OPEGIEA wykonuje zarówno dla inwestycji publicznych jak i prywatnych, które dotyczą dróg, mostów, tuneli, budynków czy silosów. Zakres czynności geodezyjnych w przypadku realizacji inwestycji budowlanej obejmuje analizę i przeliczenie projektu, założenie osnowy realizacyjnej, wytyczenia elementów projektu w terenie, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza wykonywana jest na papierze i zawiera treść mapy zasadniczej. Podczas kompleksowej obsługi geodezyjnej OPEGIEKA wykonuje takie prace jak: pomiary hałd, wyrobisk, obliczenie powierzchni i mas oraz pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń polegające na uzyskaniu danych o pionowości, prostoliniowości, odchyleniach od teoretycznego kształtu i odkształceniach budowli i gruntu.