Menu
pl pl-PL / en
Geoportale i wortale

Geoportal WEB GIS to rozwiązanie, pozwalające na obsługę wielu rodzajów danych przestrzennych i nie przestrzennych. Rozwiązanie zbudowane jest w nowoczesnej architekturze trójwarstwowej, zapewniającej elastyczność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i świadczonych usług. WEB GIS składa się z komponentów serwerowych i klienckich, obsługujących zarówno dane 2D i 3D.

Komponenty:

 • Serwer danych przestrzennych – WEB GIS Server,
 • Cienki klient GIS, geoportal – WEB GIS 2D,
 • Cienki klent GIS 3D – WEB GIS 3D.
WEB GIS Server

WEB GIS Server jest aplikacją serwerową udostępniającą dane przestrzenne w formie usług sieciowych, zdefiniowanych w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz Ustawie o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Kluczowe cechy

 • obsługa wielu źródeł danych, w tym baz danych Oracle, MS SQL PostGIS, danych wektorowych, danych rastrowych,
 • udostępnianie danych przestrzennych w postaci usług sieciowych: WMS 1.1.1 i 1.3.0, WFS 1.0.0, 1.1.0  2.0, WCS 1.0.0 ,1.1.1 2.0, TMS 1.0.0, WMTS 1.0.0.,
 • automatyczne generowanie „kafelków” dla warstw,
 • zaawansowane możliwości stylowania danych,
 • udostępnianie usług przetwarzania danych WPS, zawierającej ogromny zbiór funkcji przetwarzania danych,
 • zaawansowane zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami do usług i danych obsługiwanych przez serwer.
WEB GIS 2D

WEB GIS 2D jest rozwiązaniem kierowanym do instytucji i firm, posiadających dane przestrzenne, które chcą zaprezentować swoje dane szerszemu gronu użytkowników, jak również podmiotom, które poszukują rozwiązań analitycznych zorientowanych na informację przestrzenną. WEB GIS 2D jest rozwiązaniem obsługiwanym przez przeglądarkę internetową i nie wymaga instalacji dodatkowych narzędzi na komputerze użytkownika.

Kluczowe cechy

 • praca w oparciu o usługi przeglądania (OGC WMS), pobierania (OGC WFS) i przetwarzania (OGC WPS) danych przestrzennych, zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE,
 • prezentowanie danych przestrzennych z własnych i zewnętrznych usług danych przestrzennych,
 • pełne wsparcie dla WMS TIME, pozwalające na prezentowanie danych zmiennych w czasie, w tym poprzez definiowanie i prezentowanie map animowanych,
 • narzędzia importu danych do systemu, z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługiwane formaty min: ShapeFile, GML, KML, CSV, XLS, KML,
 • narzędzia zmiany prezentacji danych z własnych usług – rozbudowane narzędzie stylowania danych umożliwiające, poza standardowymi funkcjonalnościami, definiowanie wykresów kołowych i słupkowych oraz wykorzystanie funkcji przetwarzania danych w locie – np. generowanie map gęstości,
 • narzędzia analiz danych przestrzennych,
 • możliwość łączenia danych opisowych i przestrzennych – tworzenie nowych warstw tematycznych,
 • rozbudowane narzędzia wydruków,
 • pomiary na mapie,
 • eksport danych,
 • obsługa wielu układów współrzędnych,
 • możliwość pracy w infrastrukturze klienta i w Data Center.
WEB GIS 3D

WEB GIS 3D jest rozszerzeniem rozwiązania WEB GIS, pozwalającym na prezentację danych przestrzennych w widoku 3D. Do pracy z komponentem WEB GIS 3D wystarczy przeglądarka internetowa, wspierająca technologię WebGL (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11).

Kluczowe cechy

 • praca w oparciu o technologię WebGL,
 • wyświetlanie numerycznego modelu terenu NMT,
 • prezentację danych pochodzących z usług WMS „naciągniętych” na model 3D terenu,
 • generowanie i prezentację danych 3D na podstawie danych 2D, np. wyświetlanie brył budynków, zbudowanych z danych EGiB, których wysokość określona jest na podstawie informacji o ilości kondygnacji,
 • prezentowanie teksturowanych modeli budynków – obsługiwany format KMZ,
 • prezentowanie danych zmiennych w czasie.