Menu
pl pl-PL / en
Systemy archiwizacji dokumentów

Repozytorium danych OPEGIEKA to system do przechowywania dowolnego typu plików wraz z podpisami cyfrowymi (pliki tekstowe, pliki graficzne, arkusze kalkulacyjne, pliki pdf, pliki audio i inne), które można wyszukiwać, przeglądać i  modyfikować. Umieszczenie danych  w repozytorium zapewnia ich niezmienność oraz zapis kolejnych wersji w przypadku ich ewentualnej modyfikacji. Określenie praw dostępu użytkownikom korzystającym z repozytorium i raportowanie działań użytkowników zapewnia bezpieczeństwo danych gromadzonych w repozytorium.    

Repozytorium:
  • umożliwia przechowywanie różnego rodzaju plików wraz z podpisami cyfrowymi (pliki tekstowe, pliki graficzne, arkusze kalkulacyjne, pliki pdf, pliki audio i inne), które można wyszukiwać, przeglądać i modyfikować,
  • zapewnia niezmienność zarejestrowanych dokumentów oraz zapis kolejnych wersji w przypadku ewentualnej ich modyfikacji, dopuszcza w uzasadnionych przypadkach edycję/zamianę dokumentu,
  • zawiera moduł umożliwiający drukowanie, skanowanie, przetwarzanie skanowanych dokumentów,
  • umożliwia wyświetlanie treści plików przechowywanych w formatach, co najmniej: MS Word, MS Excel, RTF, ASCII, bezpośrednio z przeglądarki internetowej,
  • umożliwia wydawanie dokumentów w ogólnie dostępnych formatach, a w co najmniej w takim formacie, w jakim zostały wprowadzone,
  • zawiera mechanizm opisywania dokumentów za pomocą metadanych, umożliwia definiowanie zestawów metadanych dla poszczególnych typów dokumentów,
  • zapewnia prowadzenie dziennika zdarzeń, umożliwia raportowanie działań podejmowanych przez użytkowników,
  • zapewnia kontrolę dostępu do dokumentów i funkcji systemu,
  • zapewnia zgodność z obowiązującym prawodawstwem odnośnie przechowywania dokumentów.