Menu
pl pl-PL / en
Informator edukacyjny

System, który zawiera informację o jednostkach oświatowych oraz o ich ofercie edukacyjnej.

Kluczowe cechy produktu
  • oferta edukacyjna placówek oświatowych
  • aktualności wspólne dla całego miasta
Korzyści dla Klienta
  • promocja jednostki oświatowej
  • mieszczanie oferty edukacyjnej przedszkola/szkoły i jej prezentacja w internetowym informatorze wspólnym dla całego miasta oraz publikacja innych informacji dot. placówki oświatowej, co daje znaczne korzyści wizerunkowe i reklamowe dla jednostki
  • scalenie informacji rozproszonych po Internecie, a dotyczących oświaty
  • stały i szybki dostęp do oferty edukacyjnej placówek oświatowych poprzez stronę WWW – serwis internetowy o ofercie edukacyjnej jednostek oświatowych
  • bieżąca i niezawodna informacja przekazywana przez organ prowadzący (aktualności) np. dot. konkursów, ważnych wydarzeń, terminów rekrutacji, czy stypendiów i zasiłków szkolnych
  • możliwość śledzenia zagadnień oświatowych związanych z edukacją dziecka