Menu
pl pl-PL / en
Księga Ewidencji

W systemie dostępna jest funkcjonalność obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzięki integracji danych graficznych – obwodów szkół z danymi z ewidencji ludności oraz z punktami adresowymi, dostarcza informacji o uczniach zamieszkałych w obwodach placówek ułatwiając proces rekrutacji. Rodzice i uczniowie mają dostęp on-line do informacji nt. obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Usługa ta jest dostępna zarówno w formie mapy, jak i wykazu ulic i numerów domów, znajdujących się w obwodzie danej szkoły.

Kluczowe cechy produktu
  • kontrola realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego
  • zestawienia uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego
  • zestawienia uczniów, którzy będą podlegać obowiązkowi szkolnemu
  • obsługa wniosków o nałożenie grzywny opiekunom dzieci nie realizujących obowiązku szkolnego
  • integracja z ewidencją ludności i Księgami Uczniów
  • generowanie powiadomień dla gminy
Korzyści dla Klienta
  • kontrola/nadzór obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Ciągły nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego w podległych jednostkach
  • wsparcie w pełnym procesie monitorowania i egzekucji obowiązku nauki