Menu
pl pl-PL / en
Księga ucznia

System rejestrujący wszystkich uczniów zamieszkałych na terenie danej JST, wraz z historią realizacji przez nich obowiązku szkolnego i nauki. Powiązany z ewidencją ludności pozwala na analizę i kontrolę realizacji obowiązku szkolnego oraz dostarcza placówkom informacje o dalszych losach ich absolwentów.

Kluczowe cechy
  • ewidencja uczniów uczęszczających do danej placówki
  • ewidencja historii nauki ucznia
  • edycja danych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego
  • integracja z ewidencją ludności i modułami: Księgi Ewidencji, Obwodów szkół, Rekrutacji, Dzienniczka ucznia, Arkusza organizacyjnego, Zarządzania stypendiami, Biblioteki
Korzyści dla Klienta
  • prowadzenie kompleksowego rejestru kluczowych danych o uczniu
  • tworzenie elektronicznego rejestru uczniów wykorzystywanego do wielu celów takich jak zarządzanie uczniem, dziennik elektroniczny, stypendia i zasiłki szkolne
  • monitorowanie ścieżki edukacyjnej
  • automatyzacja procesu uzupełniania rejestru uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dzięki zastosowaniu mechanizmu rejonizacji – definicji obwodów
  • automatyzacja procesu gromadzenia danych o uczniach dzięki informacji z bazy ewidencji ludności oraz definicji obwodów
  • monitorowanie losów absolwentów – historia ucznia