Menu
pl pl-PL / en
Rekrutacja

System informatyczny umożliwiający przeprowadzenie wszystkich etapów elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkola.

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej

Kluczowe cechy

 • złożenie elektronicznego „Podania o przyjęcie do szkoły” i otrzymanie informacji o wynikach naboru
 • kontrola wskazania trzech placówek
 • dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie działania systemu
 • przydział dzieci do szkół na podstawie listy preferencji, zdefiniowanej skali punktowej oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 • bieżący dostęp do raportów i zestawień
 • napływ uczniów spoza gminy
 • śledzenie ścieżki edukacyjnej absolwentów gimnazjów
Rekrutacja do przedszkoli

Kluczowe cechy

 • złożenie elektronicznej „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i otrzymanie informacji o wynikach naboru
 • kontrola wskazania trzech placówek
 • monitoring procesu rekrutacji
 • przydział dzieci kontynuujących uczęszczanie do danego przedszkola
 • bieżący dostęp do raportów i zestawień
Korzyści dla Klienta

Korzyści dla Organu prowadzącego

 • optymalizacja wykorzystania zasobów jednostek oświatowych
 • natychmiastowa reakcja na przebieg rekrutacji
 • dostosowanie oferty do preferencji kandydatów
 • dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie działania systemu
 • wspólny informator placówek dla całego miasta – jedna baza szkół i przedszkoli
 • korzyści wizerunkowe i reklamowe dla organu prowadzącego i podległych mu jednostek
 • śledzenie ścieżki edukacyjnej absolwentów gimnazjów
 • wsparcie w tworzeniu przekrojowych statystyk i zestawień zbiorczych
 • nadzór nad procesem rekrutacji do przedszkoli
 • eliminacja działań o charakterze korupcyjnym
 • eliminacja blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata
 • bieżący dostęp do raportów i zestawień

Korzyści dla Jednostki organizacyjnej

 • obniżenie pracochłonności i kosztów
 • ułatwienie, usprawnienie i przyspieszenie organizacji procesu rekrutacji, tj. m.in. automatyczna rekrutacja na podstawie kryteriów rekrutacji, list preferencji oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej
 • bieżący dostęp do raportów i zestawień ułatwiających podjęcie strategicznych decyzji
 • możliwość prowadzenia wszystkich etapów rekrutacji (rekrutacja podstawowa i uzupełniająca)