Menu
pl pl-PL / en
Oprogramowanie

Ilość danych jaką pozyskuje się w trakcie pomiarów lotniczych dochodzi do kilkuset gigabajtów (GB) dziennie. Wykorzystanie w pełni ogromu informacji w nich zawartych wymaga wykorzystania specjalistycznego oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej najwyższej klasy.

W odpowiedzi na te wymagania OPEGIEKA stworzyła platformę serwerową pozwalającą na wydajną pracę na dużych ilościach danych oraz ich bezpieczne przechowywanie i udostępnianie klientom. Bogaty zestaw oprogramowania pozwala dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta jak i tworzyć zaawansowane linie technologiczne pozwalające wydajnie opracowywać dane oraz tworzyć produkty najwyższej jakości.

Opracowanie zobrazowań lotniczych

Intergraph DMC® Post Processing Software (PPS) - zapewnia automatyczne przetworzenie tysięcy surowych zobrazowań, uzyskanych z pomocą wielkoformatowej cyfrowej kamery lotniczej DMC II 230, w zdjęcia lotnicze o wysokiej jakości geometrycznej i radiometrycznej.

Intergraph Image Station - cyfrowa stacja fotogrametryczna umożliwiająca wykonywanie automatycznej aerotriangulacji, stereodigitalizację oraz tworzenie modeli terenu i budynków ze zdjęć lotniczych, z wykorzystaniem centralnie zarządzanego systemu zarządzania etapami opracowań danych.

Hasselblad Phocus - umożliwia przetworzenie surowych zobrazowań, uzyskanych z pomocą średnioformatowej cyfrowej kamery lotniczej IGI DigiCAM60 w zdjęcia lotnicze o wysokiej jakości geometrycznej i radiometrycznej.

Inpho OrthoMaster - umożliwia automatyczne generowanie ortoobrazów z możliwością generowania prawdziwej ortofotomapy.

Inpho OrthoVista - najbardziej zaawansowany na świecie program umożliwiający automatyczne mozaikowanie ortoobrazów wykonując przetworzenia pojedynczych obrazów oraz dopasowanie radiometryczne obrazów tworzących blok i ich połączenie w jednorodną mozaikę.

TerraSolid TerraPhoto - program umożliwiający przetwarzanie obrazów zarejestrowanych podczas skanowana laserowego w oparciu o model terenu pozyskanych na podstawie danych ze skanowania.

Opracowanie danych z lotniczego skanera laserowego

Riegl RIANALYZE - program transformujący dane rejestrowane przez lotniczy skaner laserowy (kąt oraz odległość od punktu pomiaru) do postaci współrzędnych układu kartezjańskiego (x,y,z) powiązanego ze skanerem oraz uzupełniający te dane o takie informacje jak: intensywność odbitego sygnału, szerokość echa odbitego impulsu, amplituda impulsu, oznaczenie poszczególnych ech pojedynczego sygnału.

Riegl RIWORLD - program umożliwiający transformacje uzyskanych punktów, z lokalnego układu współrzędnych skanera do układu odniesienia np. WGS 84, z wykorzystaniem danych o trajektorii lotu pomiarowego.

Riegl RIPROCESS - program umożliwiający zarządzanie programami Riworld i Rianalyze w sposób zdalny, wyrównanie pozyskanych danych w oparciu o pomiary powierzchni płaskich w terenie, eksport  do formatów umożlwiających dalsze opracowanie danych (np. do formatu LAS).

TerraSolid TerraScan - program umożliwiający wizualizację chmury punktów, jej automatyczną klasyfikację (podział na jednorodne podzbiory ze względu na rodzaj powierzchni, od której odbita została wiązka np. teren, budynki), modyfikacje pojedynczych punktów lub całych ich grup.

TerraModeler - program umożliwiający tworzenie i analizę numerycznych modeli terenu (NMT) i numerycznych modeli pokrycia terenu (NMPT).

Inpho SCOP++ - program umożliwiający interpolacje, przetwarzanie, filtrowanie danych źródłowych oraz analizę numerycznych modeli terenu.