Menu
pl pl-PL / en
Skanowanie laserowe

Chmura punktów LIDAR

LIDAR to technologia wykorzystująca odbicie światła lasera do pomiaru odległości. Lotniczy skaner laserowy pozyskuje bardzo duże ilości danych, które tworzą chmurę punktów. Stanowi ona dokładną reprezentację powierzchni terenu oraz dobrze przenika przez roślinność, aby dotrzeć do gruntu. Chmura punktów używana jest przy tworzeniu NMT i NMPT oraz wysokościowych profili terenów. Chmura punktów zyskuje jeszcze większą wartość po klasyfikacji obiektowej (budynki, woda, poziomy wegetacji). Pozwala to na tworzenie obiektów wektorowych np. modeli miast 3D.

Wymiar dokładności określa w dużej mierze gęstość punktów na m2, tzn.:

  • 20-12pkt/ m2 – dedykowana dla szczegółowych modeli, np. linii energetycznych, architektury miejskiej,
  • 12-6pkt/ m2 d – pozwala na dokładne obliczenie mas ziemnych, wierne odwzorowania szczegółów  terenów zurbanizowanych,
  • 6-2pkt/ m2 – ilość pozwalająca spełnić podstawowe potrzeby, uzyskać ogólny i precyzyjny model.