Menu
pl pl-PL / en
Wizulalizacje i modele 3D

OPEGIEKA realizuje modele 3D budynków z poniższymi poziomami szczegółowości odwzorowania (ang. LoD).

LoD1

Model 3D budynków o dokładności LoD1 to model blokowy, w którym budynki przedstawione są jako proste bloki ze zgeneralizowaną geometrią i płaskim dachem. Reguły pozyskiwania trójwymiarowej informacji o budynkach oparto na standardzie CityGML. Wszystkie szczegóły o wymiarach poniżej 6x6m oraz wysokości 3m są pomijane. Na poziomie tym wszystkie budynki pozyskiwane są z dokładnością sytuacyjną i wysokościową +- 5m.

LoD2

Model 3D budynków o dokładności LoD2 to model geometryczny, w którym budynki mają teksturę i zaznaczony kształt dachów. Reguły pozyskiwania trójwymiarowej informacji o budynkach oparto na standardzie CityGML. LoD2 zawiera budynki ze zgeneralizowanymi detalami sytuacyjnymi poniżej 4m i wysokościami poniżej 2m, a dokładność pozyskiwania ich współrzędnych (X,Y,Z) to +- 2m. Przedstawiona jest struktura dachu , ale nie są uwzględnione dodatkowe zewnętrzne elementy budynku jak. np. kominy, balkony. Do pozyskiwania informacji 3D o budynkach na poziomie szczegółowości LoD2 wykorzystuje się głównie dane ze skaningu laserowego oraz stereopary zdjęć lotniczych i satelitarnych.

LoD3

Model 3D budynków o dokładności LoD3 to model architektoniczny, w którym budynki przedstawione są ze wszystkimi szczegółami architektonicznymi o rozmiarach większych od 0,5m (drzwi, okna, balkony, kominy, gzymsy, okna mansardowe) i pokryte wysokiej rozdzielczości teksturami. Dachy przedstawione są w sposób bardzo realistyczny. Reguły pozyskiwania trójwymiarowej informacji o budynkach oparto na standardzie CityGML. Dokładność pozyskania współrzędnych (X,Y,Z) wynosi 0,5m.