Menu
pl pl-PL / en
Zdjęcia lotnicze

Zdjęcie lotnicze to obraz powierzchni Ziemi uzyskany z pokładu samolotu za pomocą kamery lotniczej skierowanej prostopadle do powierzchni Ziemi. Głównym parametrem odpowiedzialnym za wysoką jakość obrazu jest rozdzielczość przestrzenna (GSD), czyli wymiar piksela w terenie. Czynnik jest związany z parametrami kamery lotniczej, które wpływają na wysokość nalotu i pokrycie terenu pojedynczym zdjęciem.

 

GSD [m/px] Obszar terenu na
pojedynczym zdjęciu [km]
Wysokość nalotu nad
powierzchnią ziemi [m]
0,35 5,25 × 5,25 5 750
0,25 3,75 × 3,75 4 100
0,10 1,50 × 1,50 1 650
0,03 0,45 × 0,45 500

 

OPEGIEKA w zależności od zapotrzebowania klienta dostarcza zdjęcia w formacie plików rastrowych o definiowanej kompresji, wzbogacone o informację geoprzestrzenną (GeoTIFF, ECW, MrSID) lub bez tej informacji (JPEG). Do uzyskania optymalnych wyników nalotu należy uwzględniać czynniki:

  • techniczne – lokalizacja geograficzna, powierzchnia i kształt obiektu, ukształtowanie terenu (różnice wysokości),
  • meteorologiczne – zachmurzenie, opady atmosferyczne, siła wiatru, różnic temperatur,
  • klimatyczne – pora roku (długość dnia, okres wegetacyjny roślin), występowanie pokrywy śnieżnej, podtopień.

Oferta OPEGIEKA obejmuje dostarczenie zdjęć

  • w barwach rzeczywistych RGB

Sensory rejestrują obraz barw rzeczywistych, tzn. w zakresie światła widzialnego i zapisują go cyfrowo do modelu RGB.

  • w bliskiej podczerwieni CIR

Stanowią kompozycję barwną opartą na bliskiej podczerwieni (ang. NIR). Rejestrowanie NIR działa równoległe z pozostałymi kanałami RGB. Stworzenie obrazu CIR, czyli NIR,G,B nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych nalotów.

  • termalnych

Obrazują emisję promieniowania w paśmie podczerwieni termalnej. Technologia pozwala na masowy i dokładny pomiar temperatury, a uzyskane wyniki są szybko dostępne. Dane pozyskuje się zdalnie i nalot nie zakłóca ciągłości prac czy procesów. W wypadku tych opracowań, nacisku nie kładzie się na wielkość terenową piksela, a na wysoką dokładność detekcji zjawiska.