Menu
pl pl-PL / en
Bezpieczeństwo drogowe

Jednym z podstawowych zagadnień wchodzących w skład bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) jest stan dróg i ich oznakowanie, za które odpowiadają zarządcy na wszystkich poziomach administracji. Zarządcy są zobowiązani do systematycznej kontroli podległych im dróg, nadzorując m.in: zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniających ich odczytanie lub braki w oznakowaniu zarówno pionowym i poziomym zgodnych z przyjętą organizacją ruchu. Dzięki zdjęciom pionowym i ukośnym z drona można bardzo szybko i precyzjnie zauważyć wszelkie nieprawidłowości na drogach nawet w trudno dostępnych miejscach nie zakłucając ruchu drogowego.