Menu
pl pl-PL / en
Certyfikat

Dnia 19.01.2012 OPEGIEKA uzyskała Certyfikat Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzające pełną zdolność firmy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą; TAJNE; NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET’, na który składają się:

  • Kancelaria Tajna oraz Punkt Kontroli Informacji Niejawnych Międzynarodowych (wpisany z dniem  02.01.2012 do ewidencji kancelarii międzynarodowych prowadzonych przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa) dedykowane pomieszczenia do pracy na materiałach niejawnych krajowych i międzynarodowych, służące do rejestracji, przechowywania, obiegu oraz wydawania dokumentów, spełniające wszystkie wymagania ustawowe wynikające z przepisów ochrony informacji niejawnych.
  • System teleinformatyczny posiadający możliwość przetwarzania informacji niejawnych dla klauzul TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET – potwierdzony Świadectwem Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego  
  • Pracownicy (ponad 20 osób) posiadający poświadczenia bezpieczeństwa  upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET .
  • Pion Ochrony, wyodrębniona komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych, w skład, którego wchodzą:
  1. Pełnomocnik Ochrony – odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2. Kierownik Kancelarii – odpowiedzialny za dokumentację kancelaryjną,
  3. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – odpowiedzialny za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego,
  4. Administrator Systemu – odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, opracowanie dokumentacji systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego.