Menu
pl
Rekrutacja

Kogo szukamy?

OPEGIEKA to jeden z polskich liderów branży geodezyjno-informatycznej, który przykłada ogromną wagę do pozyskiwania zarówno absolwentów najlepszych uczelni wyższych oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry specjalistów. Firma poszukuje przede wszystkim osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na innowacje oraz szybko adaptujących się do nowości i pracy w zespole, zapewniając tym samym ciekawą, motywującą oraz satysfakcjonującą pracę. OPEGIEKA kieruje swoją ofertę głównie do specjalistów ds. GIS, analityków systemów informatycznych, programistów, administratorów sieci, geodetów, kartografów i fotogrametrów.

Przebieg rekrutacji

Etap 1 – Nadsyłanie aplikacji
Publikacja ogłoszenia rozpoczyna proces rekrutacji kandydatów. Po otrzymaniu zgłoszeń dokonywana jest wnikliwa analiza wszystkich nadesłanych aplikacji.

Etap 2 – Rozmowa kwalifikacyjna
Po selekcji nadesłanych aplikacji wybrani Kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie spotkania określane są kwalifikacje Kandydata, osobowość oraz przygotowanie merytoryczne na aplikowane stanowisko.

Etap 3 – Część praktyczna
Kolejny etap selekcji Kandydatów jest indywidualny i ściśle związany ze stanowiskiem, na które poszukujemy pracownika. Wybrani Kandydaci otrzymają praktyczne zadanie do wykonania podczas spotkania w firmie. Część praktyczna stanowi narzędzie wsparcia oceny kandydata. 

Etap 4 – Informacja zwrotna
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, kandydat zostaje poinformowany telefoniczne lub poprzez pocztę elektroniczną o wyniku rekrutacji. Aplikacje kandydatów, którzy otrzymali pozytywną ocenę podczas rozmowy, ale nie zostali wybrani – przechowywane są w bazie danych i wykorzystywane przy kolejnych rekrutacjach za zgodą kandydata.