Kontakt

LAB/opegieka

kontakt w zakresie prac i projektów B+R lab@opegieka.pl

SKY/opegieka

kontakt w zakresie realizacji nalotów fotogrametrycznych i opracowań teledetekcyjnych sky@opegieka.pl

IT/opegieka

kontakt w zakresie prac i projektów informatycznych i teleinformatycznych it@opegieka.pl

GEO/opegieka

kontakt w zakresie prac i projektów geodezyjnych i kartograficznych geo@opegieka.pl

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Siedziba firmy

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

NIP 5780004498, REGON 001364260

KRS 0000190471, Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy/wpłacony 101 000 zł

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn