Co robimy

OPEGIEKA

Wierzymy, że drogą do rozwoju OPEGIEKA jest ciągłe inwestowanie w nowoczesne technologie. Nasza oferta oparta o cztery marki LAB, SKY, IT i GEO pozwala na realizację interdyscyplinarnych projektów z zakresu geospatial intelligence - od pomysłu, przez wykonanie, do wdrożenia i utrzymania produktu. Posiadamy oficjalny status Centrum Badawczo Rozwojowego, który potwierdza, że w naszych działalnościach tworzymy i wdrażamy nowatorskie technologie i rozwiązania.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, które posiadają oficjalny status centrum badawczo-rozwojowego i corocznie spełniają kryteria prowadzące do jego odnowienia. Utrzymanie tego tytułu stanowi doskonałe potwierdzenie innowacyjności naszych projektów, dbałości o dynamiczny rozwój produktów i usług, a także troski o rozwój nauki w Polsce.

 

Do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych o statusie CBR zostaliśmy włączeni 13 sierpnia 2013r. za sprawą decyzji ministra gospodarki – Janusza Piechocińskiego.

Współpraca

Zależy nam na budowaniu długofalowych i partnerskich relacji w formule „win-win”. Chętnie dzielimy się danymi, wiedzą i doświadczeniem w celu tworzenia nowych rozwiązań, optymalizacji istniejących procesów oraz osiągania lepszych wyników ekonomicznych.

Działamy w ramach lokalnych i krajowych klastrów geodezyjnych, kartograficznych, informatycznych, sektora kosmicznego oraz związków pracodawców.

Pracując w Opegieka

 

Dotykasz innowacji

Praca z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań jest dla nas codziennością. Stosujemy sprzęt i oprogramowanie wiodących producentów z naszej branży. Korzystamy też z najnowszych osiągnięć społeczności open source. Wiele z naszych technologii opartych jest o autorskie pomysły zgłoszone do ochrony patentowej.
 

Możesz być naukowcem

Poza realizacją kontraktów zajmujemy się poszukiwaniem usprawnień, innowacji i sposobów na wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiększania efektywności produkcji. Wykonujemy projekty i realizujemy granty badawczo-rozwojowe, w których badania mogą doprowadzić do napisania publikacji lub pracy dyplomowej. Rozumiemy potrzebę ciągłej nauki oraz podnoszenia kwalifikacji i chcemy współtworzyć warunki dla nauki stosowanej i wdrażania wyników badań w przemyśle.
 

Wykorzystujesz nowe technologie

Ukierunkowanie firmy na realizację innowacyjnych projektów daje naszym zespołom możliwość pracy w wielu rozwijających się dziedzinach: GIS, big data, machine learning, deep learning, computer vision, VR i AR, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi opartych o najnowsze osiągnięcia technologiczne i systemowe: Windows, Linux, IOS, FME, Hadoop, Ceph, React i Kafka.
 

Masz wpływ na otoczenie

Koncentrujemy się na dostarczaniu cyfrowej informacji wysokiej rozdzielczości o otaczającej nas rzeczywistości. Chcemy oferować użyteczne usługi i produkty, na podstawie których jednostki administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze podejmują strategiczne decyzje dotyczące obszaru ich działania, majątku, inwestycji, rozwoju infrastruktury, monitoringu roślinności, etc.
 

Jesteś częścią zespołu

Gramy drużynowo, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu. Dzielimy się ze sobą sukcesami oraz porażkami i ciągle robimy coś nowego, dlatego wydaje się nam, że czas spędzony tutaj jest przyjemnością.

Oferty pracy

Ciągle poszukujemy ciekawych ludzi, więc jeśli czujesz, że pasujesz do naszego środowiska, a firma zyska na zatrudnieniu Ciebie na jednym z oferowanych stanowisk.

 

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

 

SKY/OPEGIEKA - operator kamery fotolotniczej

LAB/OPEGIEKA - specjalista ds. teledetekcji

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA APLIKOWANIA NA STANOWISKA PRACY

Napisz do nas na adres praca@opegieka.pl w temacie pracy pisząc nazwę stanowiska pracy. W treści wiadomości wpisz następującą treść oświadczenia:

 1. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie.
 2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na to samo lub inne stanowisko w OPEGIEKA sp. z o. o. w Elblągu (82-300), al. Tysiąclecia 11.
 3. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

* niepotrzebne skreślić

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest OPEGIEKA sp. z o. o. w Elblągu (82-300), Tysiąclecia 11 (Administrator).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Wechterowicz, kontakt email: iod@opegieka.pl.
 3. Udostępnione przez Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w poniższych celach realizacji procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a), b) RODO
 4. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział jednocześnie odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału procesie rekrutacji.
 7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane przetwarzane przez OPEGIEKA sp. z o. o. nie będą przesyłane do państw trzecich.
 9. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegać profilowaniu.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn