Projekty UE

FOTO 5

FOTO 5

Foto 5 - Wdrożenie nowej technologii analizy teledetekcyjnej danych obrazowych

 

Wartość projektu – 17 460 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 10 476 300,00 PLN

Okres realizacji – 06.2023 – 04.2024

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom.

 

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania przedsiębiorstwie. W projekcie planujemy wdrożyć innowacyjną technologię tworzenia produktów geoinformacyjnych. Kupimy, zainstalujemy i wykorzystamy nowoczesny sensor, platformę lotniczą oraz dedykowany komputer pokładowy, które ułatwią analizę danych obrazowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Z projektu korzystać będą pracownicy naszej firmy, którzy uczestniczą w procesach analizy i tworzenia map na podstawie zdjęć lotniczych. Docelowo z nowoczesnych technologii teledetekcyjnych i metodologii analizy danych obrazowych, które zostaną wprowadzone w naszej firmie, będą mogli korzystać klienci w Polsce i za granicą. Efektem projektu będzie usprawnienie procesu tworzenia map na podstawie zdjęć lotniczych oraz podniesienie jakości wytwarzanych produktów geoinformacyjnych.

 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn