Projekty UE

Targi

Targi

Targi - Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa OPEGIEKA Spółka z o. o. poprzez udział w targach międzynarodowych

 

Wartość projektu – 489 991,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 338 213,30 zł

Okres realizacji – 04.2018 – 10.2022

 

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Celem głównym projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa OPEGIEKA Spółka z o. o. poprzez udział w międzynarodowych targach branży geoprzestrzennej. Planowanym efektem udziału OPEGIEKA w imprezach wystawienniczo targowych jest nawiązanie nowych oraz podtrzymanie dotychczasowych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych rynków zbytu, pozyskanie informacji o konkurencji, poznanie nowych trendów oraz opinii odbiorców.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn