Projekty UE

Dotacja na kapitał obrotowy

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla OPEGIEKA Sp. z o.o.

 

Wartość projektu – 311 142,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 311 142,63 zł

Okres realizacji – 08.2020 – 10.2020

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Wschodnia;  Oś Priorytetowa 1 " Przedsiębiorcza Polska Wschodnia"; Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn