Projekty UE

InsFlo

InsFlo

InsFlo - Fluorescencja upraw w szacowaniu strat wywołanymi czynnikami pogodowymi

 

Wartość projektu – 4 139 166,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 918 330,63 zł

Okres realizacji – 05.2021 – 10.2023

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;  Oś Priorytetowa 1 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Celem projektu jest opracowanie nowych metod bezinwazyjnego wyznaczania procentu uszkodzeń w uprawach rzepaku spowodowanych przymrozkami, gradobiciem i suszą. W ramach prac badawczo-rozwojowych zostaną przeprowadzone pomiary naziemne i lotnicze pozwalające na rejestrację fluorescencji roślin powiązanej z kondycją uszkodzonych upraw. Dane meteorologiczne oraz algorytmy sztucznej inteligencji pozwolą na wyznaczenie zależności procentu szkody od rejestrowanych naziemnie i teledetekcyjnie wskaźników kondycji roślinności. Takie innowacyjne podejście zapewni klientom z branży agroubezpieczeń szybką likwidację szkód bez potrzeby czekania na ujawnienie uszkodzeń w uprawianych roślinach, jak to ma miejsce przy tradycyjnym podejściu do likwidacji szkody. Metoda szybkiej likwidacji szkód poszerzy w OPEGIEKA portfolio usług oferowanych firmom ubezpieczeniowym i pozwoli podnieść konkurencyjność firmy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.   

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

 

 

                  

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn