Projekty UE

FOTO 4

FOTO 4

Foto 4 - Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy pozyskiwania i przetwarzania danych z pułapu lotniczego dla aglomeracji miejskich z wykorzystaniem dedykowanych sensorów teledetekcyjnych w oparciu o technologie sztucznej inteligencji

 

Wartość projektu – 11 193 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 5 460 000,00 zł

Okres realizacji – 08.2020 – 06.2021

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;  Oś Priorytetowa 3 "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy pozyskiwania i przetwarzania danych z pułapu lotniczego dla aglomeracji miejskich z wykorzystaniem dedykowanych sensorów teledetekcyjnych w oparciu o technologie sztucznej inteligencji.

W ramach projektu wdrożona zostanie zaawansowana technologicznie platforma sensorowa dostarczająca synchroniczne dane z wielu punktów widzenia tzw. zdjęć ukośnych oraz lotniczego skaningu laserowego. Rozbudowana zostanie również unikatowa w skali świata platforma analityczna umożliwiająca pełne wykorzystanie zaawansowanych sensorów lotniczych oraz najnowszych osiągnięć w zakresie sztucznej inteligencji i przetwarzania wielkich zbiorów danych.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy OPEGIEKA poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju usług opartych o opracowaną technologię.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn