Projekty UE

FOTO 2

FOTO 2

FOTO II - Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności

 

Całkowita wartość projektu - 16 225 600,00 PLN

Kwota dofinansowania – 9 640 860,00 PLN

Okres realizacji - 06.2016 – 08.2017

 

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 3 "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Cel - Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Opegieka poprzez wdrożenia wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi inwentaryzacji roślinności opartej o platformę teledetekcyjną i nowatorską metodę inwentaryzacji roślinności. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez implementacje algorytmów opracowanych na etapie prac badawczych (metodyki) oraz wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa dedykowanej platformy teledetekcyjnej. Założono realizację 1 etapu prac rozwojowych. Rezultat projektu umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu związanego z efektywną inwentaryzacją roślinności. Wyniki projektu zostaną wdrożone na terenie Europy, w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Realizacja projektu pozwoli firmie odnieść korzyści ekonomiczne oraz wizerunkowe, jako jednego z pierwszych w Polsce podmiotów komercyjnych posiadających status CBR, realizującego i implementującego pionierskie prace B+R.

 

Added: 2016-09-17

Request for Quotation of 17 September 2016

According to implementation of the Project “Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory“ co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, within the framework of the Operational Program Intelligent Development in the years 2014-2020, Priority axis 3 “Support for Innovation in enterprises”, Measure 3.2 “Support for R&D results implementation”, Sub-measure 3.2.1. „Research on the Market”, we would like to request for quotation.

 

Subject of the order

The subject of the order is purchase of an aircraft for the purposes of the above-mentioned project, where the aircraft shall have the parameters specified in terms of the contract.

 

Terms and Conditions

The entire scope of the task includes deliveries, performance and starting/activation of the elements defined in the specification, in particular:

 • delivery of the requested equipment,
 • testing the equipment operation
 • executing guarantee provisions and potential post-guarantee maintenance services.

Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed. Order completion deadline:

 

Added: 2016-10-17

it was: 28.02.2017

it should be: 14.04.2017

 

Added: 2016-09-17

Submission of bids:

The bids shall be submitted by 25 October 2016 (deadline: 1 p.m.) in the Head Office of the Ordering Party, i.e.: 82-300 Elbląg, Aleja Tysiąclecia 11, room 101; or by e-mail:rozwoj@opegieka.pl

 

Bid review procedure:

The bids which will be submitted within the deadline shall be analysed by the Ordering Party within 5 working days upon the date of receipt the last submitted within the deadline bid. Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed.

 

Terms and conditions of the contract/documents

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007122

 

For any further information regarding detailed terms of the contract please contact us by following e-mail address rozwoj@opegieka.pl or tel. no. 55 237 60 00.

 

Added: 2016-11-02

A NOTICE OF THE RUSULTS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE

The OPEGIEKA in accordance with the rules of competitiveness and the legal procedure has assessed all the submitted bids and selected the one which complied with its all requirements. The procedure concerned choosing Contractor who will provide an aircraft as a part of Project titled „Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory”.

 

The chosen bid was submitted by:

Vulcanair S.p.A.

Via G. Pascoli, 7

80026 Casoria (NA)

Italy

 

Justification:

The selected bider scored maximum points: 100,00 out of 100.

 

Added: 2016-09-01

Request for Quotation of 01 September 2016

According to implementation of the Project “Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory“ co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, within the framework of the Operational Program Intelligent Development in the years 2014-2020, Priority axis 3 “Support for Innovation in enterprises”, Measure 3.2 “Support for R&D results implementation”, Sub-measure 3.2.1. „Research on the Market”, we would like to request for quotation.

 

Subject of the order

The subject of the order is a purchase of a large frame multispectral airborne camera system for the purposes of the above-mentioned project, where the camera shall have the parameters specified in terms of the contract.

 

Terms and Conditions

The entire scope of the task includes deliveries, performance and starting/activation of the elements defined in the specification, in particular:

 • delivery of the requested equipment,
 • testing the equipment operation,
 • executing guarantee provisions and potential post-guarantee maintenance services,

Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed.

Bid validity period: 60 days

Order completion deadline: 31.10.2016

 

Submission of bids:

The bids shall be submitted by 10 October 2016 (deadline: 1 p.m.) in the Head Office of the Ordering Party, i.e.: 82-300 Elbląg, Aleja Tysiąclecia 11, room 101; or by e-mail: rozwoj@opegieka.pl

 

Bid review procedure:

The bids which will be submitted within the deadline shall be analysed by the Ordering Party within 5 working days upon the date of receipt the last submitted within the deadline bid. Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed.

For any further information regarding detailed terms of the contract please contact us by following e-mail address rozwoj@opegieka.pl or tel. no. 55 237 60 00.

 

Added: 2016-10-11

A NOTICE OF THE RUSULTS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE

The OPEGIEKA in accordance with the rules of competitiveness and the legal procedure has assessed all the submitted bids and selected the one which complied with its all requirements. The procedure concerned choosing Contractor who will provide a large frame multispectral airborne camera system as a part of Project titled„Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory”.

 

The chosen bid was submitted by:

Leica Geosystems Technologies GmbH

Heinrich-Rieger-Str. 1

73430 Aalen

Deutschland

 

Justification:

The selected bider scored maximum points:100,00out of 100.

 

Added: 2016-08-13

Request for Quotation of 13 August 2016

According to implementation of the Project “Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory“ co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund, within the framework of the Operational Program Intelligent Development in the years 2014-2020, Priority axis 3 “Support for Innovation in enterprises”, Measure 3.2 “Support for R&D results implementation”, Sub-measure 3.2.1. „Research on the Market”, we would like to request for quotation.

 

Subject of the order

The subject of the order is is purchase of an airborne laser scanner system for the purposes of the above-mentioned project, where the scanner system shall have the parameters specified by terms of the contract.

 

Terms and Conditions

The entire scope of the task includes deliveries, performance and starting/activation of the elements defined in the specification, in particular:

 • delivery of the requested equipment,
 • testing the equipment operation
 • executing guarantee provisions and potential post-guarantee maintenance services.

Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed. Order completion deadline: 15.02.2017

 

Submission of bids:

The bids shall be submitted by 21 September 2016 (deadline: 1 p.m.) in the Head Office of the Ordering Party, i.e.: 82-300 Elbląg, Aleja Tysiąclecia 11, room 101; or by e-mail: rozwoj@opegieka.pl

 

Bid review procedure:

The bids which will be submitted within the deadline shall be analysed by the Ordering Party within 5 working days upon the date of receipt the last submitted within the deadline bid. Submitting a partial bid is not allowed. Submitting a variant bid is not allowed.

For any further information regarding detailed terms of the contract please contact us by following e-mail address rozwoj@opegieka.pl or tel. no. 55 237 60 00.

 

Added: 2016-09-06

Questions from the Bidders

With reference to the “Reqest for quotation” for the Project “Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory“ we have received the following technical question, regarding point II.1.2. of the requirements for the Airborne Laser Scanning System:

 

In requirements it is mentioned:

“Acquisition of RGB or CIR images during survey, minimum 60MPixels.....”

 

Is it meant that:

 • one single digital camera system is either operated as an RGB camera or alternatively as a CIR camera, which means it would not be possible to acquire digital RGB and CIR images in one and the same
 • flight but only in consecutive flights, or
 • that two cameras should be integrated, whereas each of the two cameras could either be operated as an RGB or CIR camera for simultaneously acquiring RGB and CIR images in one and the same flight, or
 • that one camera should be permanently setup as an RGB camera and a second camera should be permanently setup as a CIR camera.

 

In response:

It was:

Acquisition of RGB or CIR images during survey, minimum 60 Mpixels, the FOV of acquired RGB or CIR images should be according to the scanning strip (not smaller than the maximum scanning strip possible)

It should be:

Acquisition of RGB or CIR images during survey, minimum 60 Mpixels (ie. - two cameras should be delivered, one camera setup as an RGB camera and a second camera setup as a CIR camera. The two cameras delivered do not have to operate simultaneously), the FOV of acquired RGB or CIR images should be according to the scanning strip (not smaller than the maximum scanning strip possible).

 

Added: 2016-09-28

A NOTICE OF THE RUSULTS OF THE PROCUREMENT PROCEDURE

The OPEGIEKA in accordance with the rules of competitiveness and the legal procedure has assessed all the submitted bids and selected the one which complied with its all requirements. The procedure concerned choosing Contractor who will provide an airborne laser scanner system as a part of Project titled „Implementation of the results of research and development by developing a remote sensing platform based on an innovative method of vegetation inventory”.

 

The chosen bid was submitted by:

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

A-3580 Horn,

Reidenburgstrasse 48

Austria

 

Justification:

The selected bider scored maximum points: 100,00 out of 100.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn