Projekty UE

Mapy cyfrowe

Mapy cyfrowe

Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

 

Całkowita wartość projektu - 16 608 620,00 PLN

Kwota dofinansowania - 8 105 025,11 PLN

Okres realizacji - 09.2010 – 11.2011

Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I-IV, Działanie 1.4-4.1, „Wsparcie projektów celowych – wsparcie wyników prac B+R”

 

Cel - Dywersyfikacja produkcji i rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych, termowizyjnych i laserowych. W wyniku czego OPEGIEKA uzyskało możliwość świadczenia nowych usług i może oferować nowe produkty cyfrowe np. zdjęcia lotnicze wysokiej rozdzielczości, lotnicze skanowanie laserowe, trójwymiarowe modele terenu, modele zabudowy, modele pokrycia terenu, mapy termalne i mapy zagrożeń.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn