Projekty UE

FOTO 3

FOTO 3

Foto 3 - Implementacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie wydajnej platformy analitycznej dla procesów szybkiego pozyskiwania i przetwarzania danych z pułapu lotniczego z dużych obszarów z wykorzystaniem sensorów teledetekcyjnych w oparciu o technologie sztucznej inteligencji.

 

Wartość projektu – 18 942 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 9 240 000,00 zł

Okres realizacji – 04.2019 – 03.2020

 

Program – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój;  Oś Priorytetowa 3 "Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"; Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących wertykalnej integracji procesu pozyskiwania, przetwarzania i analizy szybko i wolno zmiennych danych teledetekcyjnych z wysokiego pułapu lotniczego, w oparciu o technologie sztucznej inteligencji.

 

W wyniku projektu powstanie unikatowa platforma analityczna umożliwiająca pełne wykorzystanie zaawansowanych sensorów lotniczych oraz najnowszych osiągnięć w zakresie sztucznej inteligencji i przetwarzania wielkich zbiorów danych. Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy OPEGIEKA poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego rodzaju usług z zakresu geospatialintelligence opartych o opracowaną technologię (platformę analityczną) szybkiego pozyskiwania i przetwarzania danych z sensorów teledetekcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn