Projekty UE

CAFaaS

CAFaaS

CAFaaS - Badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

 

Całkowita wartość projektu - 3 429 084,00 PLN

Kwota dofinansowania - 2 166 660,00 PLN

Okres realizacji - 01.2013 – 01.2015

 

Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.4, „Wsparcie projektów celowych”

 

Cel - Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do wypracowania metodyki samodzielnej certyfikacji metody CAF w jednostkach organizacyjnych działających w oparciu o Model Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management).

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn