Projekty UE

Drony

Drony

Wdrożenie systemów informatycznych w celu osiągnięcia sprawnej organizacji wewnętrznej oraz sprawnej obsługi klientów zrestrukturyzowanego OPEGIEKA

 

Całkowita wartość projektu - 1 155 027,00 PLN

Kwota dofinansowania - 577 513,50 PLN

Okres realizacji - 04.2011 – 06.2012

Program - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.2, „Usługi i aplikacje dla MŚP”

 

Cel - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, który będzie realizowany po przez poprawę procesów zarządzania i obsługi oraz intensyfikację rozwoju wysokiej jakości usług cyfrowych i aplikacji dla MSP na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przypadku sektora usług geodezyjnych i kartograficznych na użytek sektora budowlanego, energetycznego oraz ochrony środowiska i kultury.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn