Projekty UE

CENAGIS

CENAGIS

CENAGIS - Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)

 

Beneficjent – Politechnika Warszawska

Wartość projektu – 24 796 850,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 18 792 267,62 zł

Okres realizacji – 01.2019 – 02.2022

 

Program - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

 

Projekt CENAGIS będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Warszawska (Lider konsorcjum), Centrum Badawczo-Rozwojowe OPEGIEKA z Elbląga (Partner naukowy) oraz firmami Hexagon i Cloudferro (Partnerzy przemysłowi).

 

Celem projektu jest utworzenie ogólnopolskiego centrum geoprzestrzennych analiz naukowych na światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych, pozwalających na zdalny dostęp szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. Główną ideą prowadzonych geoprzestrzennych analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz administracji publicznej.

 

W ramach realizacji utworzone zostanie naukowe repozytorium danych geoprzestrzennych dla obszaru całej Polski oraz centrum obliczeniowe wraz z wirtualnymi laboratoriami badawczymi i dostępem do zgromadzonych danych przestrzennych. Dane przestrzenne zostaną poddane procesom harmonizacji, a użytkownicy zyskają unikalne możliwości konfiguracji na życzenie, wirtualnych maszyn z odpowiednią mocą obliczeniową, wybranym oprogramowaniem GIS, odpowiednią przestrzenią dyskową, a przede wszystkim ze skonfigurowanym dostępem do odpowiednich zestawów danych przestrzennych. Platforma analityczna będzie tworzona pod kątem zapewnienia jej otwartości, tak by mogła być rozwijana w kolejnych latach użytkowania CENAGIS przez naukowców współpracujących z Centrum i realizujących różnorodne projekty naukowe.

 

Poza infrastrukturą informatyczną powstaną również laboratoria fizyczne, umożliwiające testowanie zarówno sprzętu pomiarowego (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych) jak i aplikacji geoinformatycznych (np. nawigacyjnych).

 

CENAGIS ułatwi współpracę różnych środowisk w zakresie badań naukowych związanych z harmonizacją i analizą danych geoprzestrzennych z wielu źródeł i instytucji. Działania te pozwolą na zwiększenie integracji środowiska naukowego w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań na światowym poziomie w oparciu o dane przestrzenne.

 

Rolą elbląskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego OPEGIEKA będzie prowadzenie prac merytorycznych związanych z architekturą informatyczną całego projektu oraz jego wykonalnością techniczną.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn