Projekty UE

GIS CENTRE

GIS CENTRE

Rozbudowa Przedsiębiorstwa OPEGIEKA – utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GIS CENTRE

 

Całkowita wartość projektu - 16 109 854,75 PLN

Kwota dofinansowania - 9 665 412,85 PLN

Okres realizacji - 02.2009 – 04.2011

Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV, Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki”

 

Cel - Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa OPEGIEKA poprzez zrealizowanie nowej inwestycji oraz rozpoczęcie prowadzenia samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej. Celem pośrednim nowej inwestycji było ułatwienie transferu technologii i wiedzy do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez komercjalizację wyników prac B+R. W ramach projektu utworzono laboratoria geodezyjno-fotogrametryczne, ośrodek przetwarzania danych Data Center i Kancelarię Tajną.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn