Projekty UE

OMNIGIS

OMNIGIS

OMNIGIS - Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych

 

Całkowita wartość projektu - 2 208 360,00 PLN

Kwota dofinansowania - 1 130 750,00 PLN

Okres realizacji - 09.2010 – 03.2012

Program - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I-IV, Działanie 1.4-4.1, "Wsparcie projektów celowych – wsparcie wyników prac B+R"

 

Cel - Rozwój przedsiębiorstwa OPEGIEKA poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji OMNI-GIS (nazwa robocza) opartej o nowatorskie rozwiązania technologii SOA z wykorzystaniem modeli SaaS, PaaS zaadaptowanych do technologii GIS, oraz norm i standardów dotyczących informacji przestrzennej.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn