Aktualności

Zmarł Janusz Augustynowicz

Zmarł Janusz Augustynowicz
16/06/2020

12 czerwca 2020r w wieku 77 lat zmarł Janusz Kazimierz Augustynowicz, były geodeta województwa elbląskiego, biegły sądowy w zakresie geodezji i szacowania nieruchomości, aktywny działacz SGP i NOT.

 

Janusz Augustynowicz urodził się w Łukowie w 1943 roku. Od roku 1945 mieszkał w Szczytnie, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące. Tytuł inżyniera uzyskał na wydziale Studium Geodezji i Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1966) a tytuł magistra inżyniera Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1977). Absolwent Studium podyplomowego Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim (1981).

 

W latach 1966-75 pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Olsztynie jako stażysta, potem inspektor w Powiatowym Biurze w Szczytnie, kierownik pracowni robót polowych i główny technolog. Po utworzeniu województwa elbląskiego związał się z Elblągiem. W 1975 roku jako zastępca dyrektora ds. technicznych podjął pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Elblągu. W roku 1984 roku został zastępcą dyrektora wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu a od roku 1990 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz funkcję Geodety Województwa.

 

W 1999 roku po likwidacji województwa elbląskiego kontynuował pracę w Urzędzie Miejskim w Elblągu, jako Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego. W Urzędzie Miejskim pracował do emerytury, na którą przeszedł w roku 2011. Od roku 2015 członek Rady Nadzorczej OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu.

 

Uprawnienia geodezyjne we wszystkich specjalnościach (zakres od 1 do 5) uzyskał w roku 1985. W 1991 roku został mianowany biegłym sądowym w zakresie geodezji. W 1995 roku uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, a w 1997 roku został biegłym sądowym w tym zakresie.

 

W latach 1982–2006 był członkiem Komisji Gospodarki i Polityki Przestrzennej PAN Oddział w Gdańsku.

 

Od 1990 do 2014 działał w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Był aktywnym członkiem stowarzyszeń SGP i NOT. W SGP działał od 1967 roku. Przez wiele kadencji w latach 1983–1998 był członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Od 1980 uczestniczył w pracach Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu jako członek Zarządu wielu kadencji, wiceprezes i prezes Zarządu Rady Regionalnej, a ostatnio przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

Był jednym z inicjatorów elbląskich konferencji geodezyjnych, które przez kilkanaście lat były miejscem spotkań administracji, przedsiębiorstw i nauki. Działając jako geodeta województwa elbląskiego zainicjował wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w administracji elbląskiej. W roku 1990 zapoczątkował pionierskie prace informatyzacji rejestru ewidencji gruntów i budynków dla całego województwa a w 1991 doprowadził do rozpoczęcia budowy numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Elbląga, współfinansowanej przez jednostki branżowe. W 1995r zainicjował opracowanie pierwszego w Polsce standardu geodezyjnego dla map cyfrowych, co doprowadziło do uruchomienia w Elblągu w 1997 roku nowatorskiego w skali kraju cyfrowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z systemem zasilania i automatycznej aktualizacji map numerycznych. Te procesy stały się w kolejnych latach podstawą dla budowy elbląskiego systemu informacji przestrzennej. Za osiągnięcia w informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego został uhonorowany w 1998 roku nagrodą II stopnia nadaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii. Był wielokrotnie odznaczany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi; brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, złotym medalem za długoletnią służbę, medalem XX-lecia województwa elbląskiego; medalem pamiątkowym z okazji 50-lecia NOT w Gdańsku; medalem 100-lecia SGP; srebrną, złotą i diamentową honorową odznaką NOT; srebrną i złotą odznaką honorową SGP; srebrną odznaką za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii, honorową odznaką za zasługi dla województwa elbląskiego, odznaką zasłużony pracownik rolnictwa, tytułem zasłużony senior NOT.

 

Janusz Augustynowicz był niekwestionowanym autorytetem zawodowym w lokalnym ale i ogólnopolskim środowisku geodezyjnym. Chętnie dzielił się wiedzą z każdym, kto tego potrzebował. Był ciepłym, kulturalnym przełożonym, kolegą, przyjacielem. Był bardzo aktywny w działalności społecznej. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

 

Msza żałobna odbędzie się 19 czerwca 2020 roku (piątek) o godzinie 11:00 w kościele Świętego Brata Alberta przy ulicy Częstochowskiej 28 w Elblągu, a po niej odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Agrykola przy ulicy Agrykola 23.

 

 

Geodeci regionu elbląskiego i pomorskiego

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn