Aktualności

Geodane w biznesie: fotowoltaika

Geodane w biznesie: fotowoltaika
27/10/2020

Z przyjemnością rozpoczynamy nowy cykl publikacji – Geodane w biznesie. Artykuły, wchodzące w jego skład, mają na celu wskazanie i omówienie korzyści płynących z umiejętnego stosowania geodanych w wybranych branżach. Na początek postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej najszybciej rozwijającemu się w Polsce rynkowi z sektora OZE – rynkowi fotowoltaiki (PV).

 

Fotowoltaika w Polsce

Polski rynek fotowoltaiki charakteryzuje się dużym potencjałem. Jest najszybciej rozwijającą się gałęzią polskiego sektora odnawialnych źródeł energii. Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje, że Polska podtrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej w PV. Efektem tego ma być utrzymanie pozycji w pierwszej piątce Unii Europejskiej pod względem rocznego przyrostu mocy pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Przewiduje się również, że obroty rynkowe wzrosną nawet o 25% w porównaniu do poprzedniego roku, przekraczając jednocześnie 5 mld zł.

 

Eksperci wskazują, że znaczna część inwestycji będzie dotyczyła mikro i małych instalacji, przygotowanych na potrzeby prosumentów indywidualnych i biznesowych. To właśnie oni stanowili główny motor napędowy dla rozwoju sektora w ubiegłym roku. Ponad 70% mocy pochodziło bowiem z mikroinstalacji. W roku 2020 ich wpływ z pewnością nie zmaleje. Już w pierwszym kwartale przyłączono do sieci blisko 300 MW instalacji fotowoltaicznych, co stanowi prawie połowę mocy wygenerowanej w ciągu całego 2019 roku.

 

Wyzwania rynku PV

Obserwowany i prognozowany wzrost rynku, szczególnie wyraźny w sektorze prosumentów oraz deweloperów farm, tworzy rynek dla firm instalacyjnych i EPC oraz polskich producentów i dostawców urządzeń fotowoltaicznych. Obecnie stają oni przed szeregiem wyzwań. Wiążą się one z rozmiarami inwestycji, charakterystyką prosumenta oraz utrudnieniami wynikającymi ze skutków globalnej pandemii. Stosowane dotychczas w procesie oceny inwestycji metody oparte o oględziny terenowe nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Co więcej, wymagają znacznego nakładu czasowego oraz kadrowego, przez co nie zawsze są najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

 

Zdjęcia lotnicze wykonane w Walendowie (od lewej):
Geoportal 2017, Google 2018, HxGN Content Program 2019

 

Geodane w analizie potencjału inwestycji

Właśnie tutaj pojawia się doskonała okazja do wykorzystania geodanych. Zobrazowania lotnicze mogą stać się niezwykle przydatne w procesie dokonywania analizy aspektów niezbędnych do oceny inwestycji fotowoltaicznej. W oparciu o aktualne, jednolite i bezchmurne zdjęcia lotnicze możliwe jest dokonanie automatycznej analizy powierzchni i nachylenia dachów, określenie wymiarów i lokalizacji wszelkiej infrastruktury zacieniającej, a także dobór infrastruktury wsporczej pod moduły na podstawie oceny materiału pokrywającego dach.

 

Korzyści analiz w oparciu o geodane

  • Kompletny obraz inwestycji w jednym miejscu

Zdjęcia lotnicze pozwalają w łatwy sposób dokonać pomiaru atrybutów niezbędnych do oceny potencjału instalacji fotowoltaicznej. Przygotowane algorytmy są w stanie szybko przeliczyć powierzchnię i kąt nachylenia dachów, wskazać liczbę spadów oraz ewentualne sąsiedztwo infrastruktury mogącej rzucać cień na obszarze planowanej inwestycji. Co więcej, wykorzystanie dodatkowych rejestrów pozwala zlokalizować przyłącza oraz sieci energetyczne. Geodane dają więc pełny obraz potencjału inwestycji.

  • Oszczędność czasu i pieniędzy

Dobrze wykorzystane geodane pozwalają osiągnąć znaczną oszczędność czasu przeznaczonego na analizę potencjału inwestycji. Większość pracy wykonywana jest przez algorytmy, redukując tym samym konieczność angażowania personelu do niezbędnego minimum. Co więcej, zdjęcia lotnicze pokrywają duże połacie terenu. Dzięki temu, poza szybkim gromadzeniem informacji dla całych osiedli czy farm, możliwa jest również redukcja wydatków związanych z wyjazdami służbowymi, jako że cały proces odbywa się zdalnie.

  • Aktualne dane bez wychodzenia z biura

Firmy z sektora PV mogą zbierać niezbędne informacje bez wychodzenia z biura. Jest to bez wątpienia jedna z istotnych zalet wykorzystania geodanych w procesie analizy inwestycji fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie wpływa korzystnie nie tylko na wspomniany wyżej koszt i czas realizacji zlecenia, ale również komfort, ale przede wszystkim, przy obecnie trwającej pandemii, bezpieczeństwo pracowników.

 

Powierzchnia płaszczyzn dachów Powierzchnia płaszczyzn dachów z wyliczeniami

 

Zmiany na rynku PV?

Zdaje się, że polski rynek fotowoltaiczny może zagwarantować sobie jeszcze bardziej efektywny wzrost, dzięki włączeniu geodanych do oceny potencjału inwestycyjnego. Zarówno prosumenci, deweloperzy farm, jak i firmy instalacyjne mogą wykorzystać możliwości wynikające ze stosowania teledetekcji lotniczej. Czy w najbliższym czasie będziemy mogli zaobserwować wzrost wykorzystania geodanych w branży PV? Stopień eksploatacji zdjęć lotniczych zależy jednak od poziomu gotowości inwestorów do sprawdzenia nowych technologii w praktyce. Dotychczas bowiem dominują metody opierające się na oględzinach terenowych, które w większej skali ustępują analizom z wykorzystaniem geodanych.

 

Odpowiednie dobranie dostępnych danych pozwoli jak najszybciej wdrożyć nowe rozwiązania do codziennej pracy. Jeśli chcesz zwiększyć efektywność analiz PV, wykorzystując geodane, skontaktuj się z nami. Pomocy w znalezieniu optymalnych rozwiązań udzieli:

 

 

Źródła:
  1. Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020; Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej.
  2. Analiza własna na podstawie danych z projektu CAPAP (LOD2).
  3. Dom bez rachunków; Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
  4. Materiały własne.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn