Aktualności

Nabór do programu stażowego Polish Space Fellowship Program

Nabór do programu stażowego Polish Space Fellowship Program
21/03/2022

Mamy przyjemność ogłosić, że jako OPEGIEKA zakwalifikowaliśmy się do programu stażowego VII edycji konkursu Polish Space Fellowship Program jako podmiot przyjmujący na staż. 

W ramach programu przyjmujemy na 5-miesięczny, płatny staż w formie umowy cywilnoprawnej studentów, absolwentów i młodych naukowców.  

 

Przyjęcie na staż odbywa się drogą konkursu. 

 

Jakie są nasze wymagania od kandydatów? 

 

Znajomość systemów satelitarnej obserwacji Ziemi, 

Podstawowa wiedza z zakresu teledetekcji oraz niezbędna chęć poszerzenia tej wiedzy 

Preferencja kandydatów z kierunków studiów: geoinformatyka, geodezja i kartografia, geografia, pozostałe nauki przyrodnicze 

 

Mile widziane: 

 

Podstawy systemów informacji geograficznej (GIS) 

Podstawy baz danych (PostreSQL, PostGIS) 

✓ Podstawy programowania (Python), 

Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na samodzielne dokształcanie się i zapoznawanie z anglojęzyczną dokumentacją, 

Komunikatywność, 

Chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, 

Kreatywność, 

Umiejętność pracy w zespole, 

Zorientowanie na wspólny sukces projektu. 

 

Co oferujemy? 

 

Podniesienie kompetencji w zakresie operacyjnego zastosowania teledetekcji satelitarnej i lotniczej, 

Praca w młodym i dynamicznym zespole ekspertów zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań pozwalających na satelitarne monitorowanie powierzchni Ziemi w celu potwierdzenia i oceny zmian zaistniałych w czasie. 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. 
 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a stażem w naszej firmie, na adres email staze@space.biz.pl wyślij swoje CV i wskaż nas jako pierwsze lub drugie preferowane miejsce odbywania stażu. 

 

Regulamin konkursu: https://space.biz.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-Konkursu-2022-z-zalacznikami.pdf 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn