Aktualności

OPEGIEKA dystrybutorem danych Hexagonu

OPEGIEKA dystrybutorem danych Hexagonu
10/07/2020

Miło jest nam poinformować, że firma OPEGIEKA podpisała umowę dystrybucyjną z Hexagonem, stając się jednocześnie pierwszym w Polsce oficjalnym partnerem upoważnionym do sprzedaży danych pozyskanych w ramach programu HxGN Content Program. Zainteresowane podmioty będą miały możliwość zamówienia danych dla dowolnie wyselekcjonowanego obszaru z Polski poprzez dedykowany portal.

 

Oferowane w ramach HxGN Content Program dane zostały pozyskane w czterech zakresach spektralnych (R, G, B oraz NIR), a ich rozdzielczość wynosi 30 cm. Jedną z zalet tych zobrazowań jest wysoki stopień ich aktualności. Całe terytorium Polski zostało zarejestrowane w latach 2017-2020, z czego 220 807 km2, a więc 70.6% terenu całego kraju, pochodzi z nalotów wykonanych w 2020 roku. Co więcej, przeprowadzanie procesu szczegółowych analiz geoprzestrzennych ułatwia fakt, iż oferowane zobrazowania zostały pozyskane i przetworzone, w całości z wykorzystaniem sensorów i oprogramowania Leica Geosystems, gwarantując tym samym jednolitość danych.

 

Jednak w ramach podpisanej umowy OPEGIEKA zaoferuje nie tylko zdjęcia lotnicze. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) o rozdzielczości 80 cm, będący elementem nowo wprowadzonej usługi, jest produktem znacząco wyróżniającym się na rynku ze względu na swoją szczegółowość, aktualność i spójność. Został on utworzony na podstawie dokładnych zdjęć lotniczych. NMPT stanowi przydatną warstwę danych dla realizacji zadań związanych z modelowaniem krajobrazu, miast, przygotowywaniem zastosowań wizualizacyjnych, symulacji powodziowych, a także prowadzeniem badań zagospodarowania terenu oraz zastosowań geologicznych.

 

Obecnie trwają prace informatyczne związane z uruchomieniem wspomnianego portalu. Za jego pośrednictwem zainteresowane podmioty będą miały możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji dotyczących wyselekcjonowanych obszarów. Zakres informacji będzie dotyczył m.in. dostępności danych dla wyznaczonego obszaru, a także okresu, w którym zobrazowania zostały pozyskane.

 

Włączenie się do procesu dystrybucyjnego stanowi dla OPEGIEKA rozszerzenie swojego wkładu w popularyzację danych pochodzących z HxGN Content Program. Dotychczas firma była zaangażowana w pozyskanie zobrazowań lotniczych wysokiego pułapu na potrzeby Hexagonu w latach 2017-2020.

 

Do czasu uruchomienia specjalnego portalu, prosimy o kontakt z Karoliną Wróbel (karolina.wrobel@opegieka.pl) w przypadku zainteresowania zamówieniem wybranego pakietu danych.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn