Aktualności

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR

POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
15/10/2019

Zbliża się pierwsza edycja POLSCAN - Krajowego Forum Użytkowników LiDAR, która odbędzie się 22-23 października 2019r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

 

Celem wydarzenia jest stworzenie trwałego ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji naukowych, technologicznych i wyników praktycznych wdrożeń pomiędzy użytkownikami końcowymi, naukowcami oraz firmami. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele najważniejszych polskich uczelni, organizacji oraz przedsiębiorstw związanych z oprogramowaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych LiDAR. OPEGIEKA wystąpi na konferencji jako złoty sponsor. Nie zabraknie też naszych wystąpień naukowo-badawczych.

 

Swoje prezentacje przedstawią:

  • Jakub Krawczyk – nt. przyszłości i kierunków rozwoju branży i technologii LiDAR z perspektywy OPEGIEKA;
  • dr Bogusław Kaczałek – “Klasyfikacja wielospektralnych danych lotniczego skanowania laserowego z wykorzystaniem algorytmu Random Forests”;
  • Dominik Mielczarek – „Wykorzystanie skanera Riegl VQ-1560i-DW do szybkiej identyfikacji inwazyjnych gatunków w lasach nadrzecznych na przykładzie klonu jesionolistnego”;

W programie znalazły się również dwa referaty, w realizację których zaangażowali się pracownicy OPEGIEKA:

  • Jarosław Chormański1, Piotr Sikorski1, Leszek Hejduk1, Tadeusz Figura2, Wojciech Dominik2 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego1, OPEGIEKA2) – “Bi-spektralne dane ALS
    i wielospektralne zobrazowania UAV w detekcji wybranych wskaźników hydromorfologicznych na przykładzie rzek Liwiec i Wisła”;
  • Kamil Onoszko1, Paweł Hawryło2, Jakub Krawczyk3, Dominik Mielczarek3 (Nadleśnictwo Dobrocin1, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie2, OPEGIEKA3) – “Inwentaryzacja szkód pohuraganowych w drzewostanach z wykorzystaniem wieloźródłowych zobrazowań teledetekcyjnych na przykładzie Nadleśnictwa Stare Jabłonki”.

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Kliknij tutaj po wskazówki dojazdu.

Aleja Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00

fax +48 (55) 237 60 01

Adres e-mail:

poczta@opegieka.pl

Bądź z nami na:

FacebookLinkedIn